Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn

"Veel klachten en problemen hangen samen met een te hoog spanningsniveau en reageren goed op ontspanning."

Heeft u vage klachten waar geen medische oorzaak voor te vinden is en waarvan men zegt dat u er maar mee moet leren leven?
Slaapt u slecht? Heeft u een opgejaagd gevoel? Heeft u vaak hoofdpijn? Bent u onrustig? Heeft u last van gespannenheid?
Bent u vaak vermoeid? Rug- of nekklachten? Hyperventilatieklachten? Stemproblemen?
Angst- of paniekaanvallen? Klachten bij hart- of longproblematiek, die mogelijk deels met spanning te maken hebben?

Als u zich herkent in bovengenoemde klachten of andere spanningsklachten is Adem- en Ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn mogelijk de oplossing voor u. Het kan zijn dat uw problemen (voor een deel) veroorzaakt worden door een te hoog niveau van spanning waarvan u zich misschien niet eens bewust bent. U kunt last hebben van spanningsklachten zonder dat u zich gespannen voelt. Hierdoor kan er een disfunctionele ademhaling ontstaan.

Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijkse leven kunnen invloed hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan. Vaak is het zo dat we na een stressvolle periode, waarin we ‘een tandje hebben bijgezet’ om het te kunnen volhouden, op een hoger niveau van spanning blijven functioneren, zonder dat we dat in de gaten hebben. We zijn gewend geraakt aan de onnodig verhoogde spanning. En zijn vergeten hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en gemakkelijk en vrij te ademen.
In eerste instantie hoeft dat niet direct problemen op te leveren. We kunnen dat een hele tijd volhouden.
De moeilijkheid zit in het feit, dat we niet goed meer herstellen. Rust en ontspanning zijn nodig om te herstellen van activiteiten en nieuwe energie op te doen. Als dat onvoldoende gebeurt kunnen er allerlei klachten ontstaan, waarvoor niet direct een aanleiding is te vinden

Karin van Gils geeft de adem en ontspanningstherapie. Zij heeft in juni 2013 het certificaat gehaald voor deze 3-jarige post HBO opleiding van de Methode van Dixhoorn.

"deze opleiding is echt een verdieping op het gebied van spanningsregulatie; hoe ga je zelf om met spanningen. En hoe ga je om met jezelf? En het sluit heel goed aan bij de visie van Cesartherapie, leren zelf weer grip te krijgen op je eigen klachten zowel lichamelijk als mentaal".

Maak een afspraak

Telefoonnummer; 06-13567947   

Email; info@ot-cesar-mensendieck.nl  

 

 

 

Wat doet Adem- en Ontspanningstherapie?


AOT werkt in op deze onnodige spanning en leert u opnieuw ervaren hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en gemakkelijk te ademen.
Het bevordert langs natuurlijke weg een diep ontspannen van het hele lichaam en een gemakkelijke, vrije adembeweging.
Verminderen van onnodige spanning leidt tot een verhoging van welbevinden en kwaliteit van leven. U voelt zich lekker in uw vel.
U functioneert beter, doordat uw belastbaarheid en stressbestendigheid toeneemt. U kunt weer meer aan.
U wordt zich bewuster van uw lichamelijke en mentale gespannenheid en leert daar beter mee om te gaan.
Als uw klachten veroorzaakt werden door gespannenheid, zullen ze goed reageren op de toegenomen ontspanning.
Dit laatste betekent dat u zich geen slachtoffer meer voelt, maar het heft in eigen handen kunt nemen door uw spanning te regelen op een manier die voor u werkt.

Waarom kiezen voor de methode Van Dixhoorn?


Ontspannen is gemakkelijker gezegd dan gedaan als u al een hele tijd onder hoge spanning heeft gefunctioneerd. Om opnieuw te leren ontspannen is er meer nodig dan het doen van een simpele ademoefening of het luisteren naar een cd met ontspanningsoefeningen. Het kan zijn dat u daar juist meer gespannen van wordt. Ook een yogales kan onvoldoende ontspanning geven, omdat de yogales in principe bedoeld is voor mensen die zich al kunnen ontspannen en hun vaardigheid daarin willen vergroten.

Dr. J.J. van Dixhoorn is arts en wetenschapper en heeft in de afgelopen 30 jaar een methode ontwikkeld met elementen uit diverse oosterse en westerse stromingen. Er is niet één manier van ontspannen, die voor iedereen werkt; dus is het nodig om diverse elementen tot de beschikking te hebben om samen met de cliënt op zoek te gaan naar iets dat werkt. Het is ook belangrijk dat de ervaringen begeleid worden en dat samen gekeken wordt naar eventueel actuele spanningsbronnen en hoe daar mee om gegaan kan worden.

AOT is dus meer dan het doen van een ontspanningsoefening. Door concreet waarneembare veranderingen leert u uw eigen ervaring serieus te nemen. Het is iets wat u zelf ervaart en niet iets dat u doet op aanraden van iemand anders.

De opleiding tot AOT-er is de enige opleiding in Nederland, die therapeuten leert op deze manier te werken. Ontspanning is in vele opleidingen een klein onderdeel, maar wordt veelal onderwezen als een vaste manier, waaraan de cliënt zich moet aanpassen. Het wordt niet getoetst of ontspannen ook echt lukt.
Meer informatie over de methode en de therapeuten die AOT geven vindt u op www.methodevandixhoorn.com en www.ademtherapie-aos.org.

Meer informatie?

Klik hieronder op de buttons

Hoe verloopt een behandeling?


De methode maakt gebruik van adem-, bewegings- en aandachtsoefeningen. De oefeningen zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven.

Ook kunnen door de therapeut(e) handgrepen (zachte manuele technieken) gebruikt worden om een en ander te verduidelijken. Die worden vaak als bijzonder aangenaam en ontspannend ervaren.De keuze van de oefeningen wordt bepaald door uw mogelijkheden en uw reacties op de voorafgaande oefeningen en verloopt niet volgens een vooropgezet schema.

In de eerste vier sessies wordt gezocht naar een oefenvorm die een duidelijk waarneembare ontspanning bij u teweeg brengt. De ervaringen die u opdoet tijdens de behandelingen en het oefenen thuis worden besproken. U ontdekt welke ontspanningsreactie een positieve verandering geeft. Wordt het rustiger in uw hoofd? Is het minder strak in het lichaam? Heeft uw ademhaling meer ruimte gekregen? Voelt u zich sterker? Bent u zich bewuster geworden wanneer de spanning oploopt? Hierdoor kan er tevens inzicht ontstaan in de oorzaak van spanning en de factoren die de spanning beïnvloeden. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden om de spanning in het dagelijkse leven te verminderen.

Al na vier behandelingen wordt duidelijk of uw klachten reageren. Er vindt een evaluatie plaats, waarin bekeken wordt in hoeverre de klachten het gevolg waren van een te hoge spanning, die verbeterd is, of dat er andere oorzaken zijn aan te wijzen. Deze evaluatie is belangrijk; ook als de klachten niet verbeteren. Wanneer uw klachten niet verminderen of als er geen concrete ontspanningsreactie is optreden, dan zijn daar vaak redenen voor. We willen voorkomen dat u met klachten blijft rondlopen die aan interne spanning worden toegeschreven terwijl er iets anders aan de hand is. Het verhelderen hiervan is zinvol. In dit laatste geval is nader onderzoek gewenst of moet er gezocht worden naar begeleiding of therapie, die past bij wat er aan de hand is.

Bij een gunstig effect kan de behandeling, indien gewenst, nog een paar keer voortgezet worden.
Om uw eigen weg te vinden en getraind te raken zijn 4 aanvullenden sessies vaak voldoende (gemiddeld zijn 6 behandelingen voldoende).

Bij het beëindigen van de behandeling wordt er in overleg een verslag gestuurd naar uw huisarts of medebehandelaar

Spanningsregulatie